Пива

  • Скопско 0,33л – 80 ден.
  • Скопско смут 0,33л – 80 ден.
  • Скопско ИПЛ 0,33л – 90 ден.
  • Скопско радлер 0,33л – 80 ден.
  • Амстел 0,33л – 90 ден.
  • Хајнекен 0,33л – 110 ден.
  • Даб 0,33л – 80 ден.
  • Даб темно 0,33л – 90 ден.
  • Туборг 0,33л – 110 ден.
  • Точено Хајнекен 0,25л – 100 ден.