Традиција од 2010 се наоѓаме во Аеродром спроти ТЦ Скопјанка